برگزاری کلاس آموزشی مدیریت زخم در بیمارستان دکتر چمران

برگزاری کلاس آموزشی مدیریت زخم در بیمارستان دکتر چمران


شرکت ایلیا درمان در جهت ارتقا سطح دانش پرستاران در زمینه مدیریت زخم و پانسمان های مدرن اقدام به برگزاری کلاس آشنایی با زخم در دو روز متوالی در بیمارستان چمران کرد. امید است گامی باشد در جهت افزایش استانداردهای مراقبت زخم

درباره نویسنده

training manager