برگزاری کلاس مدیریت زخم

برگزاری کلاس مدیریت زخم

برگزاری کلاس های مدیریت زخم در بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر تهران همچنان ادامه دارد.

درباره نویسنده

training manager