هشتمین کنفرانس پای دیابتی و کارگاه عملی پای دیابتی

هشتمین کنفرانس پای دیابتی و کارگاه عملی پای دیابتی

شرکت ایلیا‏درمان افتخار دارد تا در هشتمین کنفرانس پای دیابتی که توسط پژوهشگاه غدد و متابولیسم و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز برگزار می‏گردد، به عنوان اسپانسر مالی حضور به هم رساند.ضمن دعوت از پزشکان و پرستاران محترم جهت شرکت در این برنامه، پیشاپیش مقدم شما را گرامی میداریم.

درباره نویسنده

training manager