کنفرانس بیمارستان واسعی

کنفرانس بیمارستان واسعی

شرکت ایلیا درمان افتخار دارد به عنوان حامی مالی برنامه مدیریت پای دیابتی در شهرستان رشت حضور به عمل رساند.
زمان: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۷
مکان: سالن کنفرانس بیمارستان واسعی

 

درباره نویسنده

مدیر سایت