آنژیوکت شرکت ILIFE

آنژیوکت وسیله‌ای است که جهت اتصال سرم به ورید می‌باشد.و برای تزریق انواع محلول‌های تزریقی و داروها به ورید بیمار از این وسیله استفاده می‌شود. این محصول شامل یک ورودی تزریق مجهز به دریچه یک‌طرفه می‌باشد که از برگشت جریان مایع تزریقی ممانعت می‌کند.
از آنژیوکت برای تزریق‌های بدون دخالت سوزن استفاده می‌شود که در نتیجه خطر عفونت کاهش یافته و از جراحت‌های ناشی از فرو رفتن سوزن در بدن جلوگیری می‌شود.

شرکت ایلیا درمان نمایندگی محصولات کمپانی ILIFE آماده همکاری با مراکز درمانی می باشد