بیاتین Ibu

دسترسی: در انبار

بیاتین  Ibuیک پانسمان فوم بدون چسب با ساختار سه بعدی ، نرم و انغطاف پذیر مشابه پانسمان بیاتین و حاوی 0.5mg  ایبوبروفن در هر 2cm بیاتین می باشد که به طور همگن در سرتاسر فوم پراکنده شده است. بیاتین Ibu اولین پانسمانی است که علاوه بر ایجاد محیط مرطوب با ایبوبروفن ترکیب شده و برای درد ناشی از آسیب بافت کاربرد دارد.